logo

Přehlídka kanců - ISK Radouňka 2019

Linie-34    V úterý 21. května 2019 proběhlo v zasedací místnosti firmy Reprogen a.s. v Plané nad Lužnicí již tradiční setkání chovatelů prasat. Hlavním bodem programu byla komentovaná videopřehlídka plemenných kanců z Inseminační stanice Radouňka. Na stanici jsme vybrali, připravili, předvedli a natočili zhruba třetinu z ustájených kanců. Letos jsme naši ukázku zaměřili hlavně na mateřská plemena, využívaná ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech.

     V obou základních plemenech - Bílém ušlechtilém a Landrase byla prezentována většina námi chovaných kanců. Od mladých začínajících a nadějných kanečků až po dospělé prověřené kance. Chovatelská veřejnost si tak mohla udělat ucelenou představu a seznámit se se zvířaty, která jinak znají jen z nabídky, případně popisku na inseminačních dávkách.Samozřejmě jsme ukázali i kance masných plemen a jejich kombinací, sloužící k produkci jatečných hybridních prasat. Z čistokrevných plemen to bylo plemeno Pietrain. Dále následovali kanci kombinace H 34 - Duroc x Bílé otcovské, H38 - Duroc x Pietrain a H 48 - Pietrain x Bílé otcovské. Videopřehlídku si můžete pustit zde. Přehlídka byla zakončena ukázkou odběru kance a zpracování inseminačních dávek v laboratoři.

     Následovaly odborné přednášky. Prvním vystupujícím byl ing.Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat. Seznámil nás se současnou situací v našem oboru. Rýsují se před námi nadějné zítřky. Po sedmi chudých letech se očekává výrazné zlepšení a sedm let bohatých. Dále vystoupil ing.Offenbartl z CBS Genetics s.r.o. se zajímavou přednáškou na téma Moderní genetika prasat - potenciál a zkušenosti. Na závěr jsme vyslechli dvě prezentace. V té první nás ing.Brabec z firmy Phramed s.r.o. seznámil s dezinfekčními a léčivými prostředky. Ve druhé ing.Kocáb představil produkty firmy Humac s.r.o.

   Chovatelský den byl zakončen nezbytným gulášem a pokračoval chovatelskou besedou. Na úplný konec bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu celé akce. Speciální dík patři zaměstnancům ISK Radouňka.

Ing.Ladislav Běhounek, Reprogen a.s.

Prodej nemovitosti

Firma REPROGEN, a.s. vypisuje výběrové řízení na prodej nemovitosti v Milevsku, Riegrova 394.

Podmínky výběrového řízení si můžete stáhnout zde.