logo

Přehlídka kanců - ISK Radouňka 2018

Linie-84   Ve čtvrtek 17.května 2018 se v zasedací místnosti Reprogenu a.s., v Plané nad Lužnicí uskutečnila video přehlídka plemenných kanců z naší inseminační stanice Radouňka. Letošní krajně nepříznivá situace ve vývoji cen jatečných prasat v nás vzbuzovala trochu pochybností o zájmu o podobnou akci. Ukázalo se však, že to byla lichá úvaha. Účast byla poměrně hojná, přijeli i chovatelé prasat, kteří naší akci navštívili poprvé. Navíc se objevily i některé nové tváře ze známých chovů. K tomu se nám podařilo zajistit i počasí. Mezi suchými a sluncem spalovanými dny jsme trefili ten skoro jediný, kdy bylo zataženo a později pršelo, místy i dost vydatně. Takže účastníky nemuselo mrzet, že by doma o něco přišli a mohli se navíc těšit z tak potřebné vláhy. A teď už k vlastní akci. Přehlídka navazuje na každoročně pořádané výběry plemenných kanců. Tehdy jmenovaná komise obešla všechny stáje a pak se předváděli před chovatelskou veřejností kanci. Ti se hodnotili a rozhodovalo se o jejich dalším určení. Bývaly to akce na celý den a následná chovatelská beseda se protáhla do večerních hodin. To už je dnes jen historie, ale starší chovatelé prasečkáři dodnes vzpomínají.

Linie-34-2.   Naší snahou bylo předvést od všech námi chovaných plemen a hybridních kombinací malou ukázku. K tomu jsme připojili, myslím, že velmi zdařilý krátký film o odběru spermatu a jeho následné zpracování v laboratoři (k shlédnutí zde). To vše bylo doplněno záběry z výšky, ze kterých je patrné umístění naší stanice mezi lesy, poli a rybníky. V čistokrevných plemenech byla v ukázce zastoupena nejvíce základní mateřská plemena - Bílé ušlechtilé a Landrase. Z nich byli ukázáni hlavně mladí nadějní kanečci, doplnění o dospělé jedince s vysokými hodnotami CPH. Oproti loňskému roku zmizely z naší nabídky plemena Bílé otcovské a Přeštické černostrakaté. A tak ukázku čistokrevných plemen završili kanci supermasného plemene Pietrain. Hlavní a ekonomicky nejvýznamnější podíl mezi kanci chovanými na naší stanici mají hybridní kanci. V současné době máme v nabídce kance linie H 34, což jsou kříženci plemen Bílé otcovské a Duroc. Linie H 38 je kombinací plemen Duroc a Pietrain. Největší podíl patří křížencům plemen Bílé otcovské a Pietrain, jde o linii H 48. Linie H 84 je už skoro minulostí, jedná se o produkty převodného křížení linie H 48 plemenem PN. A tak se logicky dospělo až k čistokrevným Pietrainům. Celou video přehlídku můžete shlédnout zde.

    Chovatelské dopoledne bylo doplněno dvěma přednáškami. V první vystoupil ředitel Svazu chovatelů prasat Ing.Jan Stibal. Přítomné seznámil se situací v chovu prasat jak u nás, tak v Evropské unii i v celosvětovém měřítku. I přes dost nepříznivou současnost bylo vystoupení laděno pozitivně – dno už bylo. V té druhé nás Ing. Filip Offenbartl ze společnosti CBS s.r.o. seznámil se svými zkušenostmi ze šlechtění prasat ve Francii. Přednáška byla doplněna i zajímavým krátkými záběry vrhů selat z poroden. Celá akce byla zakončena obědem – tradičním gulášem a pokračovala chovatelskou besedou. A tak už nezbývá než věřit v lepší zítřky a těšit se na další setkání.

Ing. Ladislav Běhounek, REPROGEN, a.s.