logo

Výstava skotu "Opařany 2017"

Oparany-foto      Dne 14. 9. 2017 se v netypickém termínu konala tradiční výstava v Opařanech. Byla to již 19. přehlídka plemenného skotu „Memoriál Františka Švadleny“, tento rok i spojená s Národní výstavou českého strakatého skotu. Tentokrát bylo předvedeno 70 ks skotu, z toho 55 krav plemene ČESTR a 25 krav plemene HOLSTEIN. Před samotnou přehlídkou byl za dlouholetou práci ve šlechtění skotu oceněn Ing. Josef Procházka, dlouholetý pracovník firmy REPROGEN, a.s. a člen Rady plemenné knihy českého strakatého skotu. Tento moment, kdy do předvadiště přišlo pět plemenic po býkovi GIUTAR, s kterým měl Ing. Procházka velmi dobré zkušenosti u chovatelů, nastavil velmi vysokou a reprezentativní atmosféru celé výstavy.

         Za krásného slunného dne se jako první představily zástupkyně českého strakatého skotu. V přehlídce tohoto plemene se představilo 18 chovatelů z celé České republiky. Zvířata byla tento rok velmi dobře připravena, bylo vidět, že si chovatelé dali opravdu záležet s prezentací svých zvířat. K hodnocení nejlepších plemenic byl pozván ředitel Svazu chovatelů slovenského strakatého skotu Ing. Matúš Kohút.

Přehlídka plemenného skotu na výstavě "země Živitelka 2017"

Zivitelka-titulV rámci již 44. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 24.8.– 29.8.2017 výstava plemenného skotu. Zvířata byla tradičně vybrána z oblasti působnosti oprávněných společností REPROGEN, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. a reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.  V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: LANCELOT BCH-136 z oprávněné organizace Jihočeský chovatel a.s., který je po otci RICKI. LANCELOT má v současné době PH GZW 97 MW 109 FW 84 FIT 93. Druhý vystavovaný býk LUKES NIC 42 je z REPROGENU a.s. a jeho otcem je vynikající český býk EPOCHA NIC 17, který zanechal v celé populaci strakatého plemene mnoho špičkových dcer. Jeho GZW je v současné době 98, MW 95 FW 88 a plemenné znaky pro fitness 109. Dále bylo v expozici 18 plemenných krav a 24 jalovic. Byla zde vystavena kolekce plemenných jalovic z AGRA Březnice a.s. po býkovi HG-393 MESIAS (v majetku REPROGEN, a.s.), která získala prestižní ocenění ZLATÝ KLAS. První tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.

Úspěch dcer Guitara v Kralovicích

Kralovice-2017Dne 29.6.2017 proběhla již tradiční Zemědělská výstava v Kralovicích. Z pohledu naší firmy byla zajímavá soutěžní přehlídka krav českého strakatého plemene. Soutěž prvotelek ovládly plemenice po našem býku AMT-050 GUITAR, které obsadily první dvě příčky. Vítězná prvotelka č. 23 z Příkosické zemědělské a.s. se stala zároveň vícešampionkou výstavy. Na druhém místě skončila prvotelka č. 21 ze ZD Lnáře, která byla vyhlášena plemenicí s nejlepším vemenem. Obě zvířata se prezentovala středním tělesným rámcem, výborně utvářenými končetinami a špičkově upnutými vemeny.

Jejich otcem je již na tisíci dcerách prověřený český býk GUITAR, který se již dlouho statečně drží v popředí TOP GZW v konkurenci německých a rakouských býků. Stále žije na naší inseminační stanici v Třeboni a těší se dobrému zdraví. Jeho předností jsou rámcové dcery s výbornými vemeny a mléčnou produkcí s plusovými složkami. Byla by škoda takto prověřeného býka dále nepoužívat na svých farmách.

Ing. Jaroslav Smažík, REPROGEN, a.s.