logo

Shulan si dále polepšil v TOP SIH býků

 Shulan-letak     Když jsme si v roce 2007 vybírali do společného testu býky z nabídky od RUW, rozhodl jsem se pro býka SHULAN (NEA-637) především z důvodů kombinace SHOTTLE x JOCKO BESN. Jinak kromě testace o něho nebyl až tak velký zájem. Po prvních výsledcích na dcerách, kdy se umístil okamžitě v TOP býků s dobrou produkcí mléka, výbornými složkami a špičkovým exteriérem, ho začali chovatelé v poměrně velkém rozsahu využívat. Přesto, že měl obdobné výsledky i v Německu, ozývaly se hlasy, že výsledky jsou jen z testace a nemusí se potvrdit.

     Celkem bylo Shulanem provedeno více než 35 000 inseminací, ale v posledním roce už došlo k poklesu jeho využívání a čekali jsme, že i výsledky PH budou klesat. O to milejší je, že i po dalších výpočtech plemenných hodnot z opakovaného nasazení se stále držel v popředí žebříčku TOP býků dle SIH. Poslední výsledky z března 2015 nás ještě více překvapily, býk se vyhoupl dokonce na 14. místo se SIH 131,1. V plemenných hodnotách na 630 dcerách má stále velmi dobrou produkci mléka s vynikajícími složkami ( +442 kg M , + 0,37%T   +0,16 % B ). Rovněž fenotypové hodnoty jsou u dcer na 1. laktaci v rámci chovů s různou úrovní v ČR velmi dobré: 8659 kg M, 4,0 %T, 3,4 %B. Vynikající je RPH dlouhověkosti 141 při vysoké spolehlivosti 88%. Špičkový exteriér po výsledcích z testace byl dále potvrzen i v opakovaném nasazení u 282 dcer (MS: 132, ST: 124, KO: 118, VE: 119, celkem: 131).

     Na základě výše uvedených výsledků věříme, že bude SHULAN nadále vyžíván, i když už je k dispozici jen omezený počet inseminačních dávek.

Ing. Josef Procházka

Stotisícová kráva po Lipaerovi

     Býk NEB-517 LIPAER, který byl v majetku společnosti REPROGEN, a.s., pocházel z chovu „Rolnička“ Lipanovice. Narodil se před 20 lety a jeho otcem byl tehdy vynikající kanadský býk NEB-289 AEROSTAR a otcem matky NRF 12.

   Po Lipaerovi bylo v chovech zhruba 500 dcer, které se mimo jiné vyznačovaly velmi dobrými končetinami a dlouhověkostí. Příkladem toho je i kráva Miluška ze Zemědělského družstva Částrov, kde v současné době chovají 460 ks holštýnek, které pocházejí z převodného křížení. Takto přišla na svět 2.srpna 2000 i kráva č. 122603/204 Miluška (H61C39), jak jí zootechnici pojmenovali, která je momentálně nejstarší dojnicí v chovu. To ale není její jedinou předností. V říjnu 2014 se této kravičce podařilo překročit hranici 100 000 kg nadojeného mléka. Měsíc před tím načala svojí třináctou laktaci a protože porod proběhl bez komplikací je předpoklad, že nějaké mléko Miluška ještě nadojí. Jak mi potvrdil zootechnik Vladimír Krejčů s kravkou nejsou ve stáji žádné potíže. O tom svědčí i vynikající mezidobí, které průměrně za 12 laktací činí 341 dní. Určitě si všichni pracovníci na farmě přejí, aby takových dlouhověkých a bezproblémových krav měli co nejvíce.

krava-Castrov 

Libor Rukavička, vedoucí PS Pelhřimov

Býci Reprogenu v "nové" Top ČESTR - prosinec 2014

RAD-364-Inkvizitor-2Všichni jsme s obavami očekávali první výsledky KD mléka podle DAC (společné s Německem a Rakouskem) a jejich zahrnutí do SIC. První pohled na topku nám trochu vyrazil dech, protože se tam objevila řada býků z Německa a Rakouska, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do SIC (mají u nás malý počet dcer, nebo vůbec žádné a rovněž nemají naše výpočty v plodnosti, porodech a dalších znacích). U domácích býků nejsou uvedeny užitkovosti dcer, naopak u zahraničních jsou počty dcer a jejich užitkovost převzaty z německých a rakouských chovů. Připomínek je celá řada a myslím si, že na šlechtitelské komisi je musíme vyřešit.

Přes tyto nesrovnalosti je umístění býků z naší společnosti více než příznivé. Nejlépe si stojí AMT 50 GUITAR , který je na 9. místě (SIC 125,2) a má špičkové hodnoty v mléčné produkci ( +804 kgM, +0,05% T, + 0,02%B), mase (IMU 103) a exteriéru (111, 103, 101, 114). Výsledek ze společného výpočtu DAC pro GZW je 129 a pokud by nám tohoto býka zařadili do německé topky, stejně jako my máme jejich býky v naší, tak by se z prověřených býků na dcerách umístil kolem 20. místa. V závěsu na 10. místě je RAD 318 GLORIE (SIC 124,9) se špičkovou mléčnou produkcí (PH +1114 kg M, +0,01%T, -0,07 %B), má i velmi dobrou masnou užitkovost, vemena a snadné porody (108). Z aktivních domácích býků (kteří mají ID a připouští se) jsou oba naši býci na prvních dvou místech. Novinkou v letošním roce je syn IMPOSIA býk RAD 364 INKVIZITOR (viz.foto) se SIC 120, který má solidní hodnoty v mléčné produkci ( +588 kgM, +0,17% T, - 0,01%B). Příznivá je i velmi dobrá masná užitkovost (IMU 103), snadné porody (104) a vlastní plodnost (116). V exteriéru se jedná o střední tělesný rámec s dobrými končetinami a vemenem. Býk je v současné době na 61. místě v TOP. Výborné výsledky potvrdil v opakovaném nasazení býk RAD 253 EROGEN, který má již v hodnocení 921 dcer a dosahuje SIC 119. V mléčné užitkovosti stále drží vysokou produkci mléka při plusových mléčných složkách + 642 kgM, +0,08%T a +0,11%B.