logo

Stotisícová kráva po Lipaerovi

     Býk NEB-517 LIPAER, který byl v majetku společnosti REPROGEN, a.s., pocházel z chovu „Rolnička“ Lipanovice. Narodil se před 20 lety a jeho otcem byl tehdy vynikající kanadský býk NEB-289 AEROSTAR a otcem matky NRF 12.

   Po Lipaerovi bylo v chovech zhruba 500 dcer, které se mimo jiné vyznačovaly velmi dobrými končetinami a dlouhověkostí. Příkladem toho je i kráva Miluška ze Zemědělského družstva Částrov, kde v současné době chovají 460 ks holštýnek, které pocházejí z převodného křížení. Takto přišla na svět 2.srpna 2000 i kráva č. 122603/204 Miluška (H61C39), jak jí zootechnici pojmenovali, která je momentálně nejstarší dojnicí v chovu. To ale není její jedinou předností. V říjnu 2014 se této kravičce podařilo překročit hranici 100 000 kg nadojeného mléka. Měsíc před tím načala svojí třináctou laktaci a protože porod proběhl bez komplikací je předpoklad, že nějaké mléko Miluška ještě nadojí. Jak mi potvrdil zootechnik Vladimír Krejčů s kravkou nejsou ve stáji žádné potíže. O tom svědčí i vynikající mezidobí, které průměrně za 12 laktací činí 341 dní. Určitě si všichni pracovníci na farmě přejí, aby takových dlouhověkých a bezproblémových krav měli co nejvíce.

krava-Castrov 

Libor Rukavička, vedoucí PS Pelhřimov