logo

Přehlídka plemenného skotu na výstavě "země Živitelka 2017"

Zivitelka-titulV rámci již 44. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 24.8.– 29.8.2017 výstava plemenného skotu. Zvířata byla tradičně vybrána z oblasti působnosti oprávněných společností REPROGEN, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. a reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.  V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: LANCELOT BCH-136 z oprávněné organizace Jihočeský chovatel a.s., který je po otci RICKI. LANCELOT má v současné době PH GZW 97 MW 109 FW 84 FIT 93. Druhý vystavovaný býk LUKES NIC 42 je z REPROGENU a.s. a jeho otcem je vynikající český býk EPOCHA NIC 17, který zanechal v celé populaci strakatého plemene mnoho špičkových dcer. Jeho GZW je v současné době 98, MW 95 FW 88 a plemenné znaky pro fitness 109. Dále bylo v expozici 18 plemenných krav a 24 jalovic. Byla zde vystavena kolekce plemenných jalovic z AGRA Březnice a.s. po býkovi HG-393 MESIAS (v majetku REPROGEN, a.s.), která získala prestižní ocenění ZLATÝ KLAS. První tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.

Hodnocení krav plemene ČESTR provedl Luboš Novák zootechnik z Krásné Hory a člen šlechtitelské komise. Kolekce krav byla reprezentována plemenicemi od chovatelů - AGRA Březnice a.s., ZD Smilovy Hory, ZVS Nemyšl spol. s r.o. a ZD Opařany. Všechny plemenice byly dobrou ukázkou krav plemene ČESTR s kombinovanou užitkovostí. Hodnocení proběhlo v jedné kategorii. První místo obsadila plemenice na 4. laktaci č. 449825 931 (po býku DEWALT) z podniku AGRA Březnice. Na druhém místě se umístila prvotelka z podniku ZVS Nemyšl s.r.o. (po býku ZAXON) a na třetím místě byla prvotelka z AGRA Březnice (po býku GUITAR), která vyhrála i pohár za nejlepší vemeno.

Holštýnské plemeno reprezentovaly krávy bohužel pouze ze dvou zemědělských podniků a to ze Zemědělské farmy „Rolnička“ Lipanovice a ze ZD „Vysočina“ Želiv. Celkem bylo předvedeno sedm holštýnských krav. Svou premiéru v roli posuzovatele si prožil Ing. Jaroslav Blatský bonitér Českomoravské společnosti chovatelů a.s. Krávou s nejlepším vemenem a zároveň vítězkou holštýnských krav se stala kráva č. 559871 961 (kombinace DORCY x SUDAN) ze ZD „Vysočina“ Želiv. Na dalších místech se umístily zástupkyně ZF „Rolnička“ Lipanovice krávy 479612 931 Tereza (IMALOT x KARISMA) a 572690 931 Čiperka (ALIANCE x MONTY). Chovatelé nejlépe hodnocených krav obdrželi poháry z rukou zástupců svazů a pořádajících oprávněných organizací.

Sobotní soutěžní přehlídku zahájili předvedením telat jaloviček plemene Holstein a Jersey dva nejmladší účastníci, čtyřletý Matyáš Kučera a pětiletá Veronika Ludačková. Na venkovní ploše u předvadiště mohli návštěvníci spatřit zástupce masných plemen skotu. Měcholupská zemědělská a.s se prezentovala krávou s teletem plemene Masný simentál a Charolais. Ing. Miroslav Vráblík představil krávu a tele plemene Aberdeen Angus. Červenou varietu Anguse zastupovala jalovička pana Vladimíra Lepši z Pěčína. Návštěvníci mohli dále vidět dvě jalovice a krávu s teletem plemene Limousine od chovatelů pana Martina Farky z Todně a pana Josefa Valenty z Něchova. Plemenné býky plemene Blonde d´Aquitaine a Parthenaise představil pan Božetěch Fiedler ze Škařezu.

věrem je potřeba poděkovat všem chovatelům, kteří věnovali čas a námahu spojenou s přípravou zvířat na výstavu.

Fotografie z přehlídky si můžete prohlédnout zde nebo v naší fotogalerii.

Pořadí v jednotlivých kategoriích:

Plemeno české strakaté

Poř.

Plemenice

otec

Chovatel

1.

449825 931

Dewalt

AGRA Březnice a.s.

2.

563106 931

Zakon

ZVS Nemyšl s.r.o.

3.

584526 931

Guitar

AGRA Březnice a.s.

Kráva s nejlepším vemenem

584526 931

Otec: Guitar

Chovatel: AGRA Březnice a.s.

 Plemeno holštýnské

Poř.

Plemenice

Otec

Chovatel

1.

559871 961

Dorcy

ZD „Vysočina“ Želiv

2.

479612 931 Tereza

Imalot

ZF „Rolnička“ Lipanovice

3.

572690 931 Čiperka

Aliance

ZF „Rolnička“ Lipanovice

Kráva s nejlepším vemenem

559871 961

Otec: Dorcy

Chovatel: ZD „Vysočina“ Želiv