logo

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: Výměna mechanizace za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016632

Popis projektu: Projekt „Výměna mechanizace za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie - nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

logo