logo

Publicita projektu OP PIK (2)

Název projektu: Rekonstrukce čistící linky Želeč

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022412  

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čistící linky Želeč“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění obilovin ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu čističky zrnin, dopravních cest a zlepšení automatizace provozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

logo