logo

Přehlídka plemenného skotu na výstavě ZŽ 2012

V rámci mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2012 výstava plemenného skotu. Počet vystavovaných zvířat byl vzhledem ke kapacitě stáje omezen a byl zajištěn z oblasti působnosti oprávněných společností Reprogen, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. Zvířata reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.    V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: UF 140 (GRIM) z REPROGEN, a.s. a NUN 110 (LADIS)  ze společnosti Jihočeský chovatel a.s. Dále bylo v expozici 19 plemenných krav a 24 jalovic. Prvé tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.

 

Hodnocení krav plemene C provedl Luboš Novák – člen šlechtitelské komise a hlavní zootechnik ZD Krásná Hora a.s. Kolekce krav byla reprezentována plemenicemi od chovatelů - Družstvo AGRA Březnice, ZD Rodvínov, ZVS Nemyšl spol s r.o. a ZD Opařany. Všechny plemenice byly dobrou ukázkou krav ČESTR plemene s kombinovanou užitkovostí. Hodnocení proběhlo v jednom kole. První místo obsadila kráva č. 347231 931 (po býku AMT 17 ARTAGO) ze ZD Opařany Na dalším místě byla prvotelka ze ZD Rodvínov a třetí místo obsadila plemenice z Družstva AGRA Březnice. Krávou s nejlepším vemenem byla opět kráva z tohoto podniku. Po vyhodnocení předal předseda Sdružení jihočeských chovatelů Ing. Miroslav Pavlík, spolu s generálním ředitelem REPROGEN, a.s. Ing. Antonínem Svitákem chovatelům nejlepších krav ceny.

Holštýnské plemeno reprezentovaly krávy a prvotelky ze zemědělských podniků Zemědělská farma „Rolnička“ Lipanovice, ZOD Sepekov a ZD „Vysočina“ Želiv.

Role hodnotitele se opět ujal Ing. Jan Kocmánek ředitel školního statku Středočeského kraje.

V předvadišti měli návštěvníci možnost vidět 10 krav holštýnského plemene.

Na prvém místě se pak umístila kráva 289 286 931 z ZOD Sepekov po otci LAMANDO. Druhé místo obsadila kráva z Rolničky Lipanovice a třetí plemenice opět  ze ZOD Sepekov.

Ceny ohodnoceným zvířatům, respektive chovatelům, předal Ing. Miroslav Pavlík, předseda Sdružení jihočeských Chovatelů a Ing. Josef Šafář generální ředitel Jihočeského Chovatele a.s..

Všechny vyhodnocené plemenice obdržely ještě ceny od firmy BIOMIN.

Závěrem je potřeba poděkovat všem chovatelům, kteří zvířata na výstavu připravili a předvedli.

 

Pořadí v jednotlivých kategoriích:

Plemeno české strakaté

Poř.

Plemenice

otec

Chovatel

1.

347 231 931

Artago

Zemědělské družstvo Opařany

2.

366 404 931

Akyta

Zemědělské družstvo Rodvínov

3.

224 618 931

MOR 51

Družstvo AGRA Březnice

Nejlepší vemeno:

367 032 931

Vanstein

Družstvo AGRA Březnice

Plemeno holštýnské

Poř.

Plemenice

Otec

Chovatel

1.

289 286 931

LAMANDO

ZOD Sepekov

2.

351 225 931

FIRBAX

„Rolnička“ Lipanovice

3.

329 791 931

GREND

ZOD Sepekov

Nejlepší vemeno:

386 050 931

GABE

„Rolnička“ Lipanovice

 

Ing. Josef Procházka, Reprogen, a.s.