logo

Přehlídka plemenného skotu na výstavě "Země Živitelka 2013"

vitezka-ZZ2013

V rámci již 40. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 29. 8. – 3.9.2013 výstava plemenného skotu. Zvířata byla tradičně vybrána z oblasti působnosti oprávněných společností REPROGEN, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. a reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.  V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: TAR 66 (HORYMIR) se SIC 117 ze společnosti REPROGEN, a.s. a RAD 333 (HUSKY) se SIC 109 ze společnosti Jihočeský chovatel a.s.. Dále bylo v expozici 20 plemenných krav a 24 jalovic. Prvé tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.

     Hodnocení krav plemene ČESTR provedla Ing. Danuše Kolářová – šlechtitelka společnosti CRV. Kolekce krav byla reprezentována plemenicemi od chovatelů - Družstvo AGRA Březnice, ZD Kojčice, ZVS Nemyšl spol. s r.o. a ZD Opařany. Všechny plemenice byly dobrou ukázkou krav ČESTR plemene s kombinovanou užitkovostí. Hodnocení proběhlo v jednom kole, z něhož 6 krav postoupilo do finále. První místo obsadila prvotelka č. 408701 931 (po býku WEINOLD) z Družstva AGRA Březnice. Na druhém místě byla kráva ze ZD Opařany a třetí místo obsadila plemenice ze ZD Kojčice.

     Holštýnské plemeno reprezentovaly krávy a prvotelky ze zemědělských podniků Zemědělská farma „Rolnička“ Lipanovice, ZOD Sepekov, ZD „Vysočina“ Želiv a ZD Rodvínov. Role hodnotitele se ujal Stanislav Kulanda, zootechnik ZD Krásná Hora a.s. V předvadišti měli návštěvníci možnost vidět 10 krav holštýnského plemene. Na prvém místě se pak umístila kráva 289286 931 (po otci ALIANCE) z Rolničky Lipanovice. Druhé místo obsadila kráva ze ZD Vysočina Želiv a na třetím byla opět plemenice z Rolničky.

     Po vyhodnocení krav obou plemen, předali zástupci svazů chovatelů a pořádajících oprávněných organizací chovatelům nejlepších krav ceny.

        Závěrem je potřeba poděkovat všem chovatelům, kteří zvířata na výstavu připravili a úspěšně je předvedli. 

Fotografie z přehlídky si můžete prohlédnout zde nebo v naší fotogalerii.

Pořadí v jednotlivých kategoriích:

Plemeno české strakaté

Poř.

Plemenice

otec

Chovatel

1.

408701 931

Weinold

Družstvo AGRA Březnice

2.

347 231 931

Artago

Zemědělské družstvo Opařany

3.

431183 961

Burak

Zemědělské družstvo Kojčice

 Plemeno holštýnské

Poř.

Plemenice

Otec

Chovatel

1.

386013 931

Alliance

„Rolnička“ Lipanovice

2.

363694 961

Navaro

ZD „Vysočina“ Želiv

3.

386048 931

Ramos

„Rolnička“ Lipanovice

 Ing. Josef Procházka, Reprogen, a.s.