logo

Býci Reprogenu v "nové" Top ČESTR - prosinec 2014

RAD-364-Inkvizitor-2Všichni jsme s obavami očekávali první výsledky KD mléka podle DAC (společné s Německem a Rakouskem) a jejich zahrnutí do SIC. První pohled na topku nám trochu vyrazil dech, protože se tam objevila řada býků z Německa a Rakouska, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do SIC (mají u nás malý počet dcer, nebo vůbec žádné a rovněž nemají naše výpočty v plodnosti, porodech a dalších znacích). U domácích býků nejsou uvedeny užitkovosti dcer, naopak u zahraničních jsou počty dcer a jejich užitkovost převzaty z německých a rakouských chovů. Připomínek je celá řada a myslím si, že na šlechtitelské komisi je musíme vyřešit.

Přes tyto nesrovnalosti je umístění býků z naší společnosti více než příznivé. Nejlépe si stojí AMT 50 GUITAR , který je na 9. místě (SIC 125,2) a má špičkové hodnoty v mléčné produkci ( +804 kgM, +0,05% T, + 0,02%B), mase (IMU 103) a exteriéru (111, 103, 101, 114). Výsledek ze společného výpočtu DAC pro GZW je 129 a pokud by nám tohoto býka zařadili do německé topky, stejně jako my máme jejich býky v naší, tak by se z prověřených býků na dcerách umístil kolem 20. místa. V závěsu na 10. místě je RAD 318 GLORIE (SIC 124,9) se špičkovou mléčnou produkcí (PH +1114 kg M, +0,01%T, -0,07 %B), má i velmi dobrou masnou užitkovost, vemena a snadné porody (108). Z aktivních domácích býků (kteří mají ID a připouští se) jsou oba naši býci na prvních dvou místech. Novinkou v letošním roce je syn IMPOSIA býk RAD 364 INKVIZITOR (viz.foto) se SIC 120, který má solidní hodnoty v mléčné produkci ( +588 kgM, +0,17% T, - 0,01%B). Příznivá je i velmi dobrá masná užitkovost (IMU 103), snadné porody (104) a vlastní plodnost (116). V exteriéru se jedná o střední tělesný rámec s dobrými končetinami a vemenem. Býk je v současné době na 61. místě v TOP. Výborné výsledky potvrdil v opakovaném nasazení býk RAD 253 EROGEN, který má již v hodnocení 921 dcer a dosahuje SIC 119. V mléčné užitkovosti stále drží vysokou produkci mléka při plusových mléčných složkách + 642 kgM, +0,08%T a +0,11%B.

Všichni výše uvedení býci se umístili ve „zkreslené“ TOP do 66. místa, žijí a jsou ustájeni na ISB Třeboň. Z tabulky jsou patrné i solidní výsledky dle německého souhrnného indexu GZW a pokud by byli uvedeni v jejich „topce“, tak se tam určitě neztratí.

Podrobné informace najdete v našem katalogu, případně v aktuální nabídce býků, včetně videa.

                                                                                           Ing. Josef Procházka

Výsledky býků dle SIC a GZW za prosinec 2014

por

registr

jméno

SIC  

GZW

DSI-mlk

IMU-FW

DSI-rep

DSI-dlh

FITNESS

PH-Mkg

PH-%T

PH-kgT

PH % B

PH kg B

9

AMT-050

GUITAR

125,2

129

81

123

89

113

84

74

118

108

804

0,05

37

0,02

29

10

RAD-318

GLORIE

124,9

127

84

126

91

109

87

96

105

101

1114

0,01

46

-0,07

33

61

RAD-364

INKVIZITOR

118,9

121

84

118

91

103

86

103

103

111

588

0,17

37

-0,01

19

66

RAD-253

EROGEN

118,6

116

83 

122

99

97

95

97

99

95 

642

0,08

32

0,11

31

92

HG-317

GLADIS

117,3

115

85

112

91

106

88

104

108

105

658

-0,20

11

-0,07

17

 

 

por

registr

jméno

otec

OM

SIC  

GZW

DSI-mlk

IMU-FW

DSI-rep

DSI-dlh

FITNESS

PH-Mkg

PH-%T

PH-kgT

PH % B

PH kg B

9

AMT-050

GUITAR

AMT-013

RAD-099

125,2

129

81

123

89

113

84

74

118

108

804

0,05

37

0,02

29

10

RAD-318

GLORIE

RAD-214

TAR-035

124,9

127

84

126

91

109

87

96

105

101

1114

0,01

46

-0,07

33

61

RAD-364

INKVIZITOR

RAD-277

UF-025

118,9

121

84

118

91

103

86

103

103

111

588

0,17

37

-0,01

19

66

RAD-253

EROGEN

RAD-071

REN-441

118,6

116

83 

122

99

97

95

97

99

95 

642

0,08

32

0,11

31

92

HG-317

GLADIS

HG-218

MOR-059

117,3

115

85

112

91

106

88

104

108

105

658

-0,20

11

-0,07

17