logo

Zápis z valné hromady

kedit

Zápis z jednání řádné valné hromady konané dne 17.6.2015 v sídle společnosti REPROGEN, a.s., Husova 607, Planá nad Lužnicí můžete stahovat zde.

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 2015

logo-reprogen-byk-zelene-pruhledneStatutární ředitel obchodní společnosti REPROGEN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.6.2015 od 13 hodin v sídle společnosti - Husova 607, Planá nad Lužnicí.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu stahujte zde.

Auditovaná řádná účetní závěrka k 31.12.2014 je ke stažení zde.

Výroční zpráva za rok 2014 je ke stažení zde a Prohlášení vedení účetní jednotky k výroční zprávě je možno stáhnout zde.

Zpráva nezávislého auditora o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou je ke stažení zde.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je ke stažení zde a Prohlášení vedení účetní jednotky ke zprávě o vztazích je možno stáhnout zde.

Oznámení znění protinávrhu akcionáře k jednání valné hromady včetně stanoviska statutárního ředitele je ke stažení zde.

Oznámení

Dražba listinných akcií REPROGEN, a.s.

Dne 11. 3. 2015 v 9.00 hod. proběhne v zasedací místnosti v sídle společnosti REPROGEN, a.s., na adrese Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti REPROGEN, a.s. Důvodem konání nedobrovolné dražby je nepředložení listinných akcií akcionáři za účelem výměny z titulu změny formy akcií, z akcií „na majitele“ na akcie „na jméno“, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Další informace jsou obsaženy v Dražební vyhlášce, jejíž znění je k dispozici na tomto odkazu: http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr04004Prepare.do;jsessionid=AAAGAWYD=UzJ=J72ye=PSw?znackaInzeratu=10951502DV01

V Plané nad Lužnicí, dne 9. ledna 2015

                                                                                              REPROGEN, a.s.

                                                                            Ing. Milan Beránek, statutární ředitel

 

Zápis z valné hromady

keditZápis z jednání řádné valné hromady konané 19. 6. 2014 v sídle společnosti REPROGEN, a.s. si můžete stáhnout zde.

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a výzva pro věřitele je ke stažení zde.

Oznámení o prohlášení nevyměněných akcií Společnosti za neplatné můžete stáhnout zde.

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 2014

Reprogen-sidloPředstavenstvo společnosti REPROGEN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu na 19.6.2014 od 13 hodin v sídle společnosti - Husova 607, Planá nad Lužnicí.                                             

Pozvánka na řádnou valnou hromadu ke stažení zde.  

Auditovaná účetní závěrka za rok 2013 ke stažení zde.

Auditovaná výroční zpráva představenstva za rok 2013 ke stažení zde.

Stanovy společnosti REPROGEN a.s. jsou ke stažení zde.

Protinávrh kvalifikovaného akcionáře je ke stažení zde.

Návrh akcionáře je ke stažení zde.

Další články...