logo

Živočišná výroba

ZV-ByciREPROGEN, a.s. se zabývá chovem masného skotu plemene simentál a výkrmem býků.

Výkrm býků v počtu 950 ks je na středisku Želeč, kde jsou býčci od stáří 30 dnů a až do porážky jsou na další farmě v Podolí, která je součástí střediska SKVS Želeč. Farma Podolí a Želeč jsou vedeny jako stanice kontroly výkrmnosti skotu (SKVS).

Zkoušky ve stanicích slouží k odhadu relativní plemenné hodnoty plemenných býků na základě hodnot zjištěných u vlastních potomků,  pro sledování a hodnocení vývoje plemen a užitkových typů z hlediska výkrmnosti a jatečné hodnoty.

Krmení pro veškerý skot je připravováno míchacími vozy. Krmná dávka je postavena hlavně na kvalitní kukuřičné siláži, jetelovojtěškových senážích, vlhkém kukuřičném zrnu a na vlastním obilí.ZV-Kravy

V oblasti Bezděčína byl vytvořen sedmdesátihektarový pastevní areál, kravín Chlebov byl vlastními silami postupně přebudován na zimoviště pro krávy a telata masného programu. Matky do stáda byly získány převodem celého dojeného stáda. Převod krav byl uskutečněn bez nejmenších zdravotních nebo jiných problémů. Cílem chovu je trvalý stav okolo 100 matek.