logo

Přehlídka kanců - ISK Radouňka 2019

Linie-34    V úterý 21. května 2019 proběhlo v zasedací místnosti firmy Reprogen a.s. v Plané nad Lužnicí již tradiční setkání chovatelů prasat. Hlavním bodem programu byla komentovaná videopřehlídka plemenných kanců z Inseminační stanice Radouňka. Na stanici jsme vybrali, připravili, předvedli a natočili zhruba třetinu z ustájených kanců. Letos jsme naši ukázku zaměřili hlavně na mateřská plemena, využívaná ve šlechtitelských a rozmnožovacích chovech.

     V obou základních plemenech - Bílém ušlechtilém a Landrase byla prezentována většina námi chovaných kanců. Od mladých začínajících a nadějných kanečků až po dospělé prověřené kance. Chovatelská veřejnost si tak mohla udělat ucelenou představu a seznámit se se zvířaty, která jinak znají jen z nabídky, případně popisku na inseminačních dávkách.Samozřejmě jsme ukázali i kance masných plemen a jejich kombinací, sloužící k produkci jatečných hybridních prasat. Z čistokrevných plemen to bylo plemeno Pietrain. Dále následovali kanci kombinace H 34 - Duroc x Bílé otcovské, H38 - Duroc x Pietrain a H 48 - Pietrain x Bílé otcovské. Videopřehlídku si můžete pustit zde. Přehlídka byla zakončena ukázkou odběru kance a zpracování inseminačních dávek v laboratoři.

     Následovaly odborné přednášky. Prvním vystupujícím byl ing.Stibal, ředitel Svazu chovatelů prasat. Seznámil nás se současnou situací v našem oboru. Rýsují se před námi nadějné zítřky. Po sedmi chudých letech se očekává výrazné zlepšení a sedm let bohatých. Dále vystoupil ing.Offenbartl z CBS Genetics s.r.o. se zajímavou přednáškou na téma Moderní genetika prasat - potenciál a zkušenosti. Na závěr jsme vyslechli dvě prezentace. V té první nás ing.Brabec z firmy Phramed s.r.o. seznámil s dezinfekčními a léčivými prostředky. Ve druhé ing.Kocáb představil produkty firmy Humac s.r.o.

   Chovatelský den byl zakončen nezbytným gulášem a pokračoval chovatelskou besedou. Na úplný konec bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na úspěšném průběhu celé akce. Speciální dík patři zaměstnancům ISK Radouňka.

Ing.Ladislav Běhounek, Reprogen a.s.