logo

Mesias stoupá vzhůru žebříčkem

MESIAS-HG-393

    Tento býk byl po dubnových PH v TOP 30 prověřených býků. Netrvalo dlouho a srpnové hodnoty, ukázaly proč tento býk tak rychle vystoupal až na 9. místo. Tohoto super plemeníka, který stojí na ISB Třeboň, ženou nahoru jeho dcery, které jak je patrno v tabulce nasazují na první laktaci v průměru přes 7000 kg mléka což je nádherné číslo.

Mléko

dcery

Mkg +893 T% +0.10 Tkg +45 B% +0.06 Bkg +36

MW 128 (90)

100 - dní

69

Mkg 2549 – T% 4,13 – B% 3,50

FW 104 (86)

1. laktace

28

Mkg 7043 – T% 4,16 – B% 3,73

FIT 108 (76)

Mesias-tabulka     Mesias HG-393 pochází z AGRA Březnice a.s. z výborné matky býků po Vansteinovi. Otcem býka je Wille, po kterém dcery podědily vynikající mléčnou užitkovost. Matka Mesiase patřila mezi špičku v mléčné užitkovosti s indexem stáda 133 na maximální 2. laktaci (9 403 kgM s 4,16 %T a 3,69 %B). S výborným zevnějškem (88-86-84-85) se zařadila mezi plemenice předváděné na výstavách a jistě dala i dobrý základ dcerám svého syna. Mesiasovy dcery svojí mléčnou užitkovostí vylepšily jeho index mléčné užitkovosti ze 118 na 128! K přednostem potomstva patří velice dobrá výkrmová schopnost synů (index FW 104), velmi dobrá perzistence laktace dcer, nízký obsah somatických buněk a bezproblémové porody. Dcery jsou středního až většího tělesného rámce s průměrným osvalením. Velmi dobré je i utváření vemen, která jsou dlouhá, s výrazným závěsným vazem a dobrým upnutím. Také postavení, rozmístění i délka struků jsou optimální.

 Ing. Jaroslav Smažík

Nová odchovna plemenných býků

OPB-Bezdecin

   V pátek 15. června 2018 otevřela firma REPROGEN,a.s. za účasti veřejnosti zrekonstruovanou stáj pro odchov plemenných býků - OPB Bezděčín, která se nachází asi 10 km od Plané nad Lužnicí.

Fotografie z otevření si můžete prohlédnout zde nebo v naší fotogalerii.

Výstava skotu "Opařany 2018"

Oparany-foto  Dne 24.5.2018 již opět v tradičním jarním termínu proběhl jubilejní 20. ročník Výstavy plemenného skotu Opařany 2018 "Memoriál Františka Švadleny" a 11. ročník Dne techniky na výstavišti Zemědělského družstva Opařany v Řepči.

  V letošním klání o tituly šampiónek v holštýnském a červenostrakatém plemeni se utkalo celkem 56 plemenic. Kategorii holštýnských plemenic hodnotil pan Luboš Vogeltanz. Plemenice českého strakatého plemene soudcoval šlechtitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Jiří Andrýsek.

Podrobnou reportáž Lucie Rysové s výsledky výstavy a obsáhlou fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde.

Velké poděkování patří vystavovatelům, vodičům, sponzorům, zaměstnancům ZD Opařany a všem kteří se podíleli na zdárném průběhu celé výstavy.

Ing. Jaroslav Smažík, REPROGEN, a.s.