logo

Nová odchovna plemenných býků

OPB-Bezdecin

   V pátek 15. června 2018 otevřela firma REPROGEN,a.s. za účasti veřejnosti zrekonstruovanou stáj pro odchov plemenných býků - OPB Bezděčín, která se nachází asi 10 km od Plané nad Lužnicí.

Fotografie z otevření si můžete prohlédnout zde nebo v naší fotogalerii.

Výstava skotu "Opařany 2018"

Oparany-foto  Dne 24.5.2018 již opět v tradičním jarním termínu proběhl jubilejní 20. ročník Výstavy plemenného skotu Opařany 2018 "Memoriál Františka Švadleny" a 11. ročník Dne techniky na výstavišti Zemědělského družstva Opařany v Řepči.

  V letošním klání o tituly šampiónek v holštýnském a červenostrakatém plemeni se utkalo celkem 56 plemenic. Kategorii holštýnských plemenic hodnotil pan Luboš Vogeltanz. Plemenice českého strakatého plemene soudcoval šlechtitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Jiří Andrýsek.

Podrobnou reportáž Lucie Rysové s výsledky výstavy a obsáhlou fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde.

Velké poděkování patří vystavovatelům, vodičům, sponzorům, zaměstnancům ZD Opařany a všem kteří se podíleli na zdárném průběhu celé výstavy.

Ing. Jaroslav Smažík, REPROGEN, a.s.

Přehlídka kanců - ISK Radouňka 2018

Linie-84   Ve čtvrtek 17.května 2018 se v zasedací místnosti Reprogenu a.s., v Plané nad Lužnicí uskutečnila video přehlídka plemenných kanců z naší inseminační stanice Radouňka. Letošní krajně nepříznivá situace ve vývoji cen jatečných prasat v nás vzbuzovala trochu pochybností o zájmu o podobnou akci. Ukázalo se však, že to byla lichá úvaha. Účast byla poměrně hojná, přijeli i chovatelé prasat, kteří naší akci navštívili poprvé. Navíc se objevily i některé nové tváře ze známých chovů. K tomu se nám podařilo zajistit i počasí. Mezi suchými a sluncem spalovanými dny jsme trefili ten skoro jediný, kdy bylo zataženo a později pršelo, místy i dost vydatně. Takže účastníky nemuselo mrzet, že by doma o něco přišli a mohli se navíc těšit z tak potřebné vláhy. A teď už k vlastní akci. Přehlídka navazuje na každoročně pořádané výběry plemenných kanců. Tehdy jmenovaná komise obešla všechny stáje a pak se předváděli před chovatelskou veřejností kanci. Ti se hodnotili a rozhodovalo se o jejich dalším určení. Bývaly to akce na celý den a následná chovatelská beseda se protáhla do večerních hodin. To už je dnes jen historie, ale starší chovatelé prasečkáři dodnes vzpomínají.

Linie-34-2.   Naší snahou bylo předvést od všech námi chovaných plemen a hybridních kombinací malou ukázku. K tomu jsme připojili, myslím, že velmi zdařilý krátký film o odběru spermatu a jeho následné zpracování v laboratoři (k shlédnutí zde). To vše bylo doplněno záběry z výšky, ze kterých je patrné umístění naší stanice mezi lesy, poli a rybníky. V čistokrevných plemenech byla v ukázce zastoupena nejvíce základní mateřská plemena - Bílé ušlechtilé a Landrase. Z nich byli ukázáni hlavně mladí nadějní kanečci, doplnění o dospělé jedince s vysokými hodnotami CPH. Oproti loňskému roku zmizely z naší nabídky plemena Bílé otcovské a Přeštické černostrakaté. A tak ukázku čistokrevných plemen završili kanci supermasného plemene Pietrain. Hlavní a ekonomicky nejvýznamnější podíl mezi kanci chovanými na naší stanici mají hybridní kanci. V současné době máme v nabídce kance linie H 34, což jsou kříženci plemen Bílé otcovské a Duroc. Linie H 38 je kombinací plemen Duroc a Pietrain. Největší podíl patří křížencům plemen Bílé otcovské a Pietrain, jde o linii H 48. Linie H 84 je už skoro minulostí, jedná se o produkty převodného křížení linie H 48 plemenem PN. A tak se logicky dospělo až k čistokrevným Pietrainům. Celou video přehlídku můžete shlédnout zde.

    Chovatelské dopoledne bylo doplněno dvěma přednáškami. V první vystoupil ředitel Svazu chovatelů prasat Ing.Jan Stibal. Přítomné seznámil se situací v chovu prasat jak u nás, tak v Evropské unii i v celosvětovém měřítku. I přes dost nepříznivou současnost bylo vystoupení laděno pozitivně – dno už bylo. V té druhé nás Ing. Filip Offenbartl ze společnosti CBS s.r.o. seznámil se svými zkušenostmi ze šlechtění prasat ve Francii. Přednáška byla doplněna i zajímavým krátkými záběry vrhů selat z poroden. Celá akce byla zakončena obědem – tradičním gulášem a pokračovala chovatelskou besedou. A tak už nezbývá než věřit v lepší zítřky a těšit se na další setkání.

Ing. Ladislav Běhounek, REPROGEN, a.s.