logo

Publicita projektu OP PIK (2)

Název projektu: Rekonstrukce čistící linky Želeč

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022412  

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čistící linky Želeč“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění obilovin ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu čističky zrnin, dopravních cest a zlepšení automatizace provozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

logo

 

Výsledky KU 2020/2021

dojeni-kravVýsledky kontroly užitkovosti v kontrolním roce 2020/2021 za Českou republiku můžete prohlížet zde.

Výsledky a skladbu dle plemen v rámci společností REPROGEN, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. stahujte zde.  Vyhodnocení tradiční soutěže krav T+B za REPROGEN, a.s. si můžete prohlédnout zde. Poháry a ocenění nemohly být bohužel předány na zrušeném setkání chovatelů na Zvíkově, ale budou předány individuálně. 

Setkání chovatelů "Zvíkov 2021"

pohary-Zvikov

Z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace způsobené pandemií Covid-19, se pořadatelé rozhodli "Setkání chovatelů Zvíkov 2021" v termínu 11.11.2021 zrušit! Akce bude přesunuta na nejbližžší možný termín, jakmile bude nákazová situace příznivější. Tímto se všem omlouváme a snad někdy na jaře se budeme těšit na setkání s našimi chovateli.