logo

AMT-097 Nobel - TOP genomický býk

Nobel-fotoNaše společnost zařazuje do inseminace nového InSire býka z programu „CZ ČESTR“ AMT-097 Nobe(Guitar x Alon x Vanstein). Nobel v současné době dosahuje vynikajících plemenných hodnot GZW 130, MW 122, FW 102 a FIT 122. Rodištěm býka je VOD Zdislavice a pochází z rodiny, která se vyznačuje špičkovou mléčnou užitkovostí a reprodukcí. Jak matka, tak i bába nadojili v maximální laktaci přes 14 300 kg mléka, obě žijí a mají průměrné mezidobí pod 370 dní. Další podrobnosti o Nobelovi jsou uvedeny v článku, který je ke stažení zde. Aktuální hodnoty býka najdete i v sekci Nabídky-genomika.

Přehlídka plemenného skotu na výstavě "Země Živitelka 2015"

13     V rámci již 42. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 27.8.–1.9.2015 výstava plemenného skotu. Zvířata byla tradičně vybrána z oblasti působnosti oprávněných společností REPROGEN, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. a reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.  V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: RAD-338 (HOMBRE) se SIC 114 ze společnosti REPROGEN, a.s. a HEL-85 (JABBLER) se SIC 107 ze společnosti Jihočeský chovatel a.s.. Dále bylo v expozici 20 plemenných krav a 26 jalovic. Byla zde také vystavena kolekce plemenných jalovic z AGRA Březnice a.s. po býkovi RAD-318 GLORIE (v majetku REPROGEN a.s.), která získala prestižní ocenění ZLATÝ KLAS. Prvé tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.

     Hodnocení krav plemene ČESTR provedl Luboš Novák – zootechnik z Krásné Hory a člen Rady plemenné knihy a šlechtitelské komise. Kolekce krav byla reprezentována plemenicemi od chovatelů - AGRA Březnice a.s., ZD Kojčice, ZVS Nemyšl spol. s r.o. a ZD Opařany. Všechny plemenice byly dobrou ukázkou krav ČESTR plemene s kombinovanou užitkovostí. Hodnocení proběhlo ve dvou kategoriích (prvotelky a starší krávy). První místo obsadila v kategorii „prvotelka C“ plemenice č. 524012 931, která získala ocenění i pro krávu s nejlepším vemenem (po býku Bonsai) ze ZVS Nemyšl s.r.o.. V kategorii „starší krávy C“ vyhrála a celkovou šampionkou se stala plemenice č. 449825 931 (po býku Dewalt) z AGRA Březnice a.s..