logo

Stotisícová kráva po Lipaerovi

     Býk NEB-517 LIPAER, který byl v majetku společnosti REPROGEN, a.s., pocházel z chovu „Rolnička“ Lipanovice. Narodil se před 20 lety a jeho otcem byl tehdy vynikající kanadský býk NEB-289 AEROSTAR a otcem matky NRF 12.

   Po Lipaerovi bylo v chovech zhruba 500 dcer, které se mimo jiné vyznačovaly velmi dobrými končetinami a dlouhověkostí. Příkladem toho je i kráva Miluška ze Zemědělského družstva Částrov, kde v současné době chovají 460 ks holštýnek, které pocházejí z převodného křížení. Takto přišla na svět 2.srpna 2000 i kráva č. 122603/204 Miluška (H61C39), jak jí zootechnici pojmenovali, která je momentálně nejstarší dojnicí v chovu. To ale není její jedinou předností. V říjnu 2014 se této kravičce podařilo překročit hranici 100 000 kg nadojeného mléka. Měsíc před tím načala svojí třináctou laktaci a protože porod proběhl bez komplikací je předpoklad, že nějaké mléko Miluška ještě nadojí. Jak mi potvrdil zootechnik Vladimír Krejčů s kravkou nejsou ve stáji žádné potíže. O tom svědčí i vynikající mezidobí, které průměrně za 12 laktací činí 341 dní. Určitě si všichni pracovníci na farmě přejí, aby takových dlouhověkých a bezproblémových krav měli co nejvíce.

krava-Castrov 

Libor Rukavička, vedoucí PS Pelhřimov

Býci Reprogenu v "nové" Top ČESTR - prosinec 2014

RAD-364-Inkvizitor-2Všichni jsme s obavami očekávali první výsledky KD mléka podle DAC (společné s Německem a Rakouskem) a jejich zahrnutí do SIC. První pohled na topku nám trochu vyrazil dech, protože se tam objevila řada býků z Německa a Rakouska, kteří nesplňují podmínky pro zařazení do SIC (mají u nás malý počet dcer, nebo vůbec žádné a rovněž nemají naše výpočty v plodnosti, porodech a dalších znacích). U domácích býků nejsou uvedeny užitkovosti dcer, naopak u zahraničních jsou počty dcer a jejich užitkovost převzaty z německých a rakouských chovů. Připomínek je celá řada a myslím si, že na šlechtitelské komisi je musíme vyřešit.

Přes tyto nesrovnalosti je umístění býků z naší společnosti více než příznivé. Nejlépe si stojí AMT 50 GUITAR , který je na 9. místě (SIC 125,2) a má špičkové hodnoty v mléčné produkci ( +804 kgM, +0,05% T, + 0,02%B), mase (IMU 103) a exteriéru (111, 103, 101, 114). Výsledek ze společného výpočtu DAC pro GZW je 129 a pokud by nám tohoto býka zařadili do německé topky, stejně jako my máme jejich býky v naší, tak by se z prověřených býků na dcerách umístil kolem 20. místa. V závěsu na 10. místě je RAD 318 GLORIE (SIC 124,9) se špičkovou mléčnou produkcí (PH +1114 kg M, +0,01%T, -0,07 %B), má i velmi dobrou masnou užitkovost, vemena a snadné porody (108). Z aktivních domácích býků (kteří mají ID a připouští se) jsou oba naši býci na prvních dvou místech. Novinkou v letošním roce je syn IMPOSIA býk RAD 364 INKVIZITOR (viz.foto) se SIC 120, který má solidní hodnoty v mléčné produkci ( +588 kgM, +0,17% T, - 0,01%B). Příznivá je i velmi dobrá masná užitkovost (IMU 103), snadné porody (104) a vlastní plodnost (116). V exteriéru se jedná o střední tělesný rámec s dobrými končetinami a vemenem. Býk je v současné době na 61. místě v TOP. Výborné výsledky potvrdil v opakovaném nasazení býk RAD 253 EROGEN, který má již v hodnocení 921 dcer a dosahuje SIC 119. V mléčné užitkovosti stále drží vysokou produkci mléka při plusových mléčných složkách + 642 kgM, +0,08%T a +0,11%B.

Katalog býků 2015

katalog-2015-titul-malyV novém Katalogu býků 2015 si Vám dovolujeme představit nabídku inseminačních dávek plemene červenostrakatého, holštýnského, Brownswiss a osmi masných plemen.

Kompletní aktuální nabídku uvedených plemen najdete vždy v sekci Nabídky a v sekci Ke stažení jsou nabídkové listy v pdf souborech.

Celý Katalog býků 2015 můžete stahovat zde (velikost 18 MB). Pokud nechcete stahovat takto velký soubor, můžete si v sekci Nabídky stáhnout býky dle jednotlivých plemen nebo si sestavit katalog dle vlastního výběru. Zaškrtnete políčka vedle Vámi vybraných býků a dole pod tabulkou kliknete na "otevřít v katalogu". Listy vybraných býků se otevřou v jednom pdf souboru, který si můžete prohlížet nebo uložit.

Další informace a podrobnosti Vám poskytnou naši šlechtitelé. Přejeme šťastnou ruku při výběru inseminačních dávek býků do Vašich stád.