logo

Býci s vysokou plodností

letak-plodni-byciStále aktuálnější otázkou v chovech skotu se stává reprodukce. Do popředí zájmu chovatelů se tak dostávají býci s nadprůměrnou vlastní plodností. Proto jsme z naší nabídky vybrali kolekci mladých býků s vlastní plodností nad 114 a zároveň hodnotou pro vlastní porody nad 100. V aktuálním letáku jsou uvedeny i jejich genomické hodnoty pro PH mléka a exteriéru z dubnového počítání a výsledky jejich zabřezávání.

Leták je možno stáhnout zde.

Další informace získáte u našich šlechtitelů.

Výstava skotu "OPAŘANY 2015"

 Oparany-2015-foto     Ve čtvrtek 21. května se konal již XVII. ročník výstavy plemenného skotu, tentokráte zároveň jako Národní výstava českého strakatého skotu - „Opařany 2015“. Celkem bylo předvedeno 63 ks skotu, z toho 46 krav plemene ČESTR a 17 krav plemene H. Dále byla výstava doplněna ukázkami kříženců plemene Čestr.

     První předvádění patřilo tentokrát českým strakám. V přehlídce tohoto plemene se představilo 14 chovatelů z celé České republiky. Letošní kolekce zvířat ČESTR byla výborně připravena. Hodnocení a výběr nejlepších plemenic provedl ředitel Svazu chovatelů slovenského strakatého skotu Ing. Matúš Kohút.

V kategorii mladých krav bylo předvedeno 18 plemenic ve dvou kolech. Nejlépe byla hodnocena plemenice č. 338455 921 ze ZD Krásná Hora nad Vltavou po plemenném býku UF 168 (JOJO), která je výbornou představitelkou kombinovaného užitkového typu. V kategorii starších krav na II. a III. laktaci byla nejlépe hodnocena kráva č. 292023 921 po býku HG 215 (CESNA) ze Zemědělské společnost Nalžovice a.s. Třetí kategorií byly krávy na IV. a další laktaci zde uspěla plemenice č. 240427 921 po býku RAD 277 (IMPOSIUM) z podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. Tuto krávu v závěrečné přehlídce vybral hodnotitel za „Národní šampiónku plemene“ se slovy „je to harmonické zvíře bez extrému“. Chovatelé z podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou a.s. převzali na závěr velký putovní pohár Memoriálu Františka Švadleny. Jako kráva s nejlepším vemenem byla vybrána plemenice č. 400410 961 z Proagro Radešínské Svratky a.s.