logo

Přehlídka plemenného skotu na výstavě "Země Živitelka 2013"

vitezka-ZZ2013

V rámci již 40. ročníku mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 29. 8. – 3.9.2013 výstava plemenného skotu. Zvířata byla tradičně vybrána z oblasti působnosti oprávněných společností REPROGEN, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. a reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.  V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: TAR 66 (HORYMIR) se SIC 117 ze společnosti REPROGEN, a.s. a RAD 333 (HUSKY) se SIC 109 ze společnosti Jihočeský chovatel a.s.. Dále bylo v expozici 20 plemenných krav a 24 jalovic. Prvé tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.

Výstava plemenného skotu - "Opařany 2013"

Oparany-2013 080        17. května se konal již XV. ročník výstavy plemenného skotu, tentokráte zároveň jako národní výstava českého strakatého skotu - „Opařany 2013“. Celkem bylo vystavováno 81 ks skotu , z toho 51 krav plemene ČESTR a 30 krav plemene H . Dále byla výstava doplněna kolekcemi masných plemen.

              První předvádění patřilo tentokráte českým strakám. V přehlídce tohoto plemene se představilo 23 chovatelů z celé České republiky. Letošní kolekce krav ČESTR plemene byla výborně připravena a můžeme konstatovat, že byla nejrozsáhlejší a nejlepší v dosavadní historii této výstavy.

     Hodnocení a výběr nejlepších plemenic provedl ředitel svazu chovatelů slovenského strakatého skotu Ing. Matúš Kohůt.

TOP BÝCI REPROGENU - duben 2013

byk-Trebon   Příznivé výsledky z prosince 2012 si většina býků z naší společnosti udržela. Stálicí je již přes 2 roky býk RAD-253 EROGEN, který je v současné době na 4. místě.

   Při posledních výsledcích (12/2012) se na 1. místo dostal tehdy jako novinka další náš býk RAD 318 GLORIE , který pochází z chovu Družstvo AGRA Březnice. Jeho otcem je špičkový německý býk  VANSTEIN a otec matky býk TAR-35 ZAHAJ, který pocházel z Kolovče a byl rovněž v majetku naší společnosti. Nyní si GLORIE výsledky dále polepšil, zejména v produkci mléka, % mléčných složek a exteriéru. Vysoké plemenné hodnoty mléčné užitkovosti jsou se spolehlivostí 88% u 70 dcer ve 42 stádech různé úrovně chovů v celé ČR. Rovněž fenotypové hodny u 39 dcer s ukončenou I. laktací v různých podmínkách jsou výborné: 6 849 kg M 4,01%T a 3,48%B.