logo

20 let společnosti REPROGEN, a.s. Planá nad Lužnicí

Publikace-20letU příležitosti 20. výročí vzniku společnosti uspořádalo vedení společnosti dvě významná setkání.

První proběhlo s  obchodními partnery v sídle společnosti ve čtvrtek 25. října 2012 od 13 00 hodin. Akce se zúčastnilo více než 140 hostů, kteří obdrželi menší dárek připomínající 20. výročí vzniku společnosti. Setkání zahájil Ing. Antonín Sviták, generální ředitel a předseda představenstva, který přivítal všechny přítomné, poděkoval za spolupráci a ve stručnosti seznámil s činností společnosti. Poté následovala neformální diskuse a zábava doplněná hudbou a tancem.

Další den 26. října se uskutečnilo na tomtéž místě a zhruba o stejném počtu účastníků obdobné setkání současných a bývalých zaměstnanců společnosti REPROGEN. Zde generální ředitel poděkoval všem pracovníkům, ať současným, tak i bývalým za práci kterou pro společnost vykonali a popřál jim do dalších let mnoho zdraví a pracovních i osobních úspěchů. Příjemná beseda a zábava se protáhla až do pozdních hodin.

Věříme, že se účastníkům obou setkání líbilo.

Přehlídka plemenného skotu na výstavě ZŽ 2012

V rámci mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2012 výstava plemenného skotu. Počet vystavovaných zvířat byl vzhledem ke kapacitě stáje omezen a byl zajištěn z oblasti působnosti oprávněných společností Reprogen, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. Zvířata reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.    V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: UF 140 (GRIM) z REPROGEN, a.s. a NUN 110 (LADIS)  ze společnosti Jihočeský chovatel a.s. Dále bylo v expozici 19 plemenných krav a 24 jalovic. Prvé tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.