logo

Přehlídka plemenného skotu na výstavě ZŽ 2012

V rámci mezinárodní výstavy „Země živitelka“ se uskutečnila ve dnech 30. 8. – 4. 9. 2012 výstava plemenného skotu. Počet vystavovaných zvířat byl vzhledem ke kapacitě stáje omezen a byl zajištěn z oblasti působnosti oprávněných společností Reprogen, a.s. a Jihočeský chovatel a.s. Zvířata reprezentovala výsledky šlechtitelského programu CZ ČESTR a holštýnských programů používaných v naší republice.    V pavilonu D3 byli vystavováni dva plemenní býci: UF 140 (GRIM) z REPROGEN, a.s. a NUN 110 (LADIS)  ze společnosti Jihočeský chovatel a.s. Dále bylo v expozici 19 plemenných krav a 24 jalovic. Prvé tři dny probíhalo od 11.00 hod. předvádění plemenných krav s odborným komentářem, v sobotu bylo vyhodnocení nejlepších krav obou plemen.