REPROGEN, a.s.

Webináře k podání jednotné žádosti

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo videozáznam z první série webinářů, které pořádá v rámci nové Společné zemědělské politiky.  Další webináře se uskuteční v termínech od 28. února do 29. března. Hlavním záměrem je poskytnout ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech. V případě zájmu o účast ve webináři se zaregistrujte na Vámi vybraný termín v přiloženém odkazu https://agronavigator.cz/kalendar-akci. Více informací o webinářích naleznete v pozvánce Pozvánka webináře JŽ 2023 

Záznam z webináře 15.2.2023

 

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování