REPROGEN, a.s.

Publicita projektu OP PIK

Název projektu: FVE REPROGEN a.s. ŽELEČ

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/19_316/0023393

Popis projektu: Projekt „FVE REPROGEN a.s. ŽELEČ“ je spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu dojde k instalaci fotovoltaického systému s akumulací, který zajistí úsporu konečné spotřeby elektrické energie. Žadatel bude schopen vyrábět vlastní el. energii pocházející z obnovitelných zdrojů. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Název projektu: Rekonstrukce čistící linky Želeč

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/19_251/0022412

Popis projektu: Projekt „Rekonstrukce čistící linky Želeč“ je spolufinancován Evropskou unií. Projektem dojde prostřednictvím výměny technologie čištění obilovin ke snížení energetické náročnosti v podniku žadatele. Projekt zahrnuje výměnu čističky zrnin, dopravních cest a zlepšení automatizace provozu. Projekt přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší.

Název projektu: Výměna mechanizace za energeticky úspornější

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016632

Popis projektu: Projekt „Výměna mechanizace za energeticky úspornější“ je spolufinancován Evropskou unií. Prostřednictvím projektu je realizována výměna technologie – nakladače. Projekt tak přispěje ke snížení emisí hlavních znečišťujících látek do ovzduší a ke snížení energetické náročnosti provozu příjemce.

Mohlo by vás také zajímat

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

Nabídka býků do přirozené plemenitby

Spolupracujeme

Jihočeský chovatel

Svaz chovatelů českého strakatého skotu

Českomoravská společnost chovatelů

Svaz chovatelů holštýnského skotu

Svaz chovatelů prasat