REPROGEN, a.s.

Seminář genomika plemenic

V budově Reprogenu se ve středu 7. června uskutečnil vzdělávací seminář na téma Genomika plemenic. Se zaměřením na využití genomických hodnot při chovu holštýnského a červenostrakatého skotu. Seminář byl zahájen slovy pana ředitele Svazu chovatelů holštýnského skotu Doc. Ing. Jiřího Motyčky, Csc.,  který nám přiblížil význam genomiky a její přínosy pro chov. Poté následovala prezentace jeho kolegy pana Ing. Ladislava Vondráška, který ukázal práci s aplikací Igenetika a jak probíhají výpočty genomických hodnot u holštýnského skotu. Následně ve své prezentaci pan ředitel Ing. Pavel Král společně se svojí kolegyní Ing. Terezou Dodávkou se Svazu červenostrakatého skotu, poukázali na využití genomiky v chovech a na správné odebírání vzorků. A nechyběla ukázka práce v aplikaci Igenetika.

Výpočty genomických hodnot jsou důležité při odhalení genetických rysů zvířat , což umožňuje udržet genetickou variabilitu a zlepšit celkovou kvalitu chovu obou plemen skotu.

Seminář byl pro účastníky velice zajímavý a užitečný.

Děkujeme všem přednášejícím za velmi zajímavé a přínosné informace. Stejně tak děkujeme všem přítomným chovatelům a těšíme se na další setkání.

 

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování