REPROGEN, a.s.

Země živitelka 2023

Země živitelka 2023 je již za námi a my si z ní odvážíme ocenění Zlatý klas, za kolekci plemenných jalovic skotu plemene ČESTR po našem plemenném býkovi WERT ( HG – 497). Tyto jalovice jste si mohli prohlédnout v expozici pavilonu D5 a pochází z chovu AGRA Březnice a.s., který je zařazen mezi šlechtitelské chovy.

 

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování