REPROGEN, a.s.

Domací testace býků

Každý rok na OPB Bezděčín probíhají základní výběry plemenných býků. Býci vybraní komisí jsou zařazeni do přirozené plemenitby nebo inseminace.

Na základě hodnocení ze základního výběru a genomických hodnot bylo v roce 2023 zařazeno celkem 7 býků do kategorie domácí testace. Někteří býci pochází z našich (šlechtitelských) chovů, jako je AGRA Březnice a.s., VOD Kámen, SVOM s.r.o. Dále z chovu VOD Zdislavice a jeden býk pochází z rakouské aukce.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování