logo

Šlechtitelský program prasat

Šlechtitelský program naší firmy vychází z metodiky národního šlechtitelského programu Svazu chovatelů prasat. Základem je vertikální linie chovů od šlechtitelských chovů přes rozmnožovací chovy až po chovy užitkové. Nositelem veškerého pokroku ve šlechtění prasat jsou nukleové šlechtitelské chovy a šlechtitelské chovy, kde se produkují kanečci a prasničky čistokrevných plemen pro potřeby dalšího šlechtění, rozmnožovacích chovů a všech užitkových chovů.

CHP-H48-1414

Rozmnožovací chovy produkují prasničky kříženky plemen BU x L nebo L x BU, na které se v užitkových chovech připařují kanci masných plemen a jejich kombinací. Šlechtitelský program je zaměřen ve sféře šlechtění a rozmnožování na dosažení vysoké reprodukce prasnic, což je základní předpoklad pro ekonomiku chovu prasat. V užitkové produkční sféře na tvorbu finálního jatečného hybrida s vysokou tržní hodnotou (zmasilost, vyrovnanost) při minimalizaci nákladů na jeho výkrm (vysoká konverze krmiva při vysoké přírůstku). K dosažení těchto cílů nakupujeme kvalitní plemeníky pocházející ze špičkových domácích chovů. Zásadní a rozhodující význam je kladen na zdravotní situaci v těchto chovech.

CHP-LA-DBY-41

Jako mateřská plemena využíváme standardně plemena Bílé ušlechtilé a Landrase. Z otcovských plemen je to pak Bílé otcovské, Pietrain , Duroc a jednotlivé skupiny hybridních kanců – linie 48 (BOxPN), linie 38 (DxPN) a linie 34 (DxBO).Tento program realizujeme ve spolupráci se společností Genoservis a.s.

CHP-H38-536