logo

ISK Radouňka

CHP-ISK-1Inseminační stanice kanců Radouňka leží v těsné blízkosti města Jindřichův Hradec. V  současné době je na stanici ustájeno cca 90 kanců ve 4 stájích. Stanice produkuje inseminační dávky jak pro šlechtitelskou, rozmnožovací i užitkovou sféru. Využíváme moderní techniku pro kontrolu, zpracování a distribuci inseminačních dávek. Kvalita inseminačních dávek plně odpovídá evropským standardům a je pravidelně kontrolována našimi pracovníky, stanice je pod stálou denní veterinární kontrolou. Inseminační dávky nabízíme naředěné v krátkodobém ředidle / na méně než 3 dny / nebo za příplatek v dlouhodobém ředidle / max. do 7 dnů /.

Odběry kanců se provádí pravidelně v cyklu pondělí-středa-pátek, distribuci inseminačních dávek zajišťují pracovníci inseminační stanice / rozvozy auty v klima boxu nebo dodání inseminačních dávek pomocí expresních zásilkových služeb… /. Vzhledem k širokému plemennému zastoupení umožníme našim odběratelům vyzkoušet a najít optimální kombinaci, která bude jejich podmínkám nejlépe vyhovovat.

Vlastní areál je rozdělen na pět částí – laboratoř, produkční stáje s kanci, izolační stáj a předváděcí prostor. Budova CHP-ISK-2laboratoře funguje jako černobílý provoz, tj. přísně oddělený civilní a pracovní prostor. V budově se nachází odběrová místnost kanců, kde jsou kanci odebíráni a část laboratorní, kde je sperma zpracováno a následně stáčeno do inseminačních tub (80-100 ml). Po zpracování spermatu v laboratoři jsou hotové inseminační dávky přeneseny do speciální klimatizované místnosti, která stále udržuje teplotu 17° C, aby byla zachována přežitelnost spermií a nedocházelo k znehodnocení inseminační dávky. Následně jsou inseminační dávky zabaleny dle požadavků odběratelů, uloženy do termoboxů a exportovány.

Zdravotní situace

PRRS-2019Na inseminační stanici Radouňka jsou dodržovány přísné veterinární podmínky a celá stanice je pod trvalým veterinárním dozorem. Výsledkem této práce je to, že se stanice může pochlubit statutem "STANICE PROSTÁ  PORCINNÍHO REPRODUKČNÍHO A RESPIRAČNÍHO SYNDROMU – PRRS (virologicky i sérologicky)". Toho je dosaženo výběrem kanců z chovů výhradně prostých PRRS a dále přísnými podmínkami před vstupem plemenného kance na ISK.

U plemenných kanců ustájených na ISK Radouňka jsou prováděny zdravotní zkoušky jako kontrola zdravotního stavu dle metodiky vydané SVS Praha. Dle této metodiky bylo provedeno vyšetření kanců s negativním výsledkem na BRUCELÓZU PRASAT (komplexní sérologické vyšetření), AUJESZKYHO CHOROBU (sérologické vyšetření), KLASICKÝ MOR PRASAT (sérologické vyšetření). Z nepovinných vyšetření pak na PRRS (virologicky i sérologicky s negativním výsledkem), PARVOVIRÓZU a ČERVENKU PRASAT (imunizace vakcínou).

Plemena kanců chovaných na ISK Radouňka 

Mateřská plemena            Otcovská plemena                              Hybridní kanci

BÍLÉ UŠLECHTILÉ           BÍLÉ OTCOVSKÉ            LINIE 34 – křížení D x BO       LINIE 48 – křížení BO x PN

LANDRASE                     DUROC                          LINIE 38 – křížení D x PN        LINIE 84 – > 75% podíl PN

PŘEŠTICKÉ ČERNOSTRAKATÉ 

LINIE 34 GENPROGRES                     

 • výrazná dominance růstové schopnosti                              
 • výborný příjem krmiv
 • vitalita a stres-odolnost jatečných selat
 • vhodná i do „tvrdších podmínek“ chovu
 • velmi dobrá zmasilost
 • preferovaná kombinace pro mokrý způsob výkrmu
 • možno vykrmovat do vyšší porážkové hmotnosti

LINIE 38 GENVITAL

 • kombinace vycházející z kanadského DUROCA                  
 • zaměření na odolnost a vitalitu prasat
 • velmi dobrá růstová schopnost a zmasilost
 • při použití čistokrevného duroca výborná uniformita                
 • pro zvýšení zmasilosti využití kříženců duroca a pietraina
 • vhodná do „tvrdších podmínek“ chovu

LINIE 48 GENMAXIM       

 • maximalizace produkční užitkovosti
 • nejvýkonnější kombinace
 • vynikající růstová schopnost
 • výborná zmasilost                                              
 • nízké tukové krytí a výborná konverze krmiva
 • univerzální terminální připařování
 • vhodná do mokrých i suchých způsobů výkrmu
 • stres – stabilita

LINIE 84 GENMEAT

 • převažuje plemeno pietrain ( nad 75 % krve)
 • maximalizace zmasilosti jatečních prasat
 • minimální tukové krytí
 • snížení „žravosti“ ke konci výkrmu
 • výborná konverze krmiva                                                                                                    
 • velmi dobrá růstová schopnost
 • vhodná do „repopulovaných“ chovů
 • vhodná do mokrých i suchých způsobů výkrmu
 • stres – stabilita