logo

Služby chov prasat

Šlechtění a kontrola užitkovosti prasat

 • provádění kontroly užitkovosti a vedení SPE
  • sledování reprodukčních vlastností a plodnosti
  • označování prasat
  • průběžné provádění selekce
  • sledování produkčních vlastností (vlastní užitkovost – přírůstek, podíl LM)
 • analýza stáda
 • zpracování připařovacího programu
 • hodnocení plemenných a chovných prasat
 • vystavení a ověření potvrzení o původu zvířat
 • bonitace a lineární hodnocení zvířat

Reprodukce

 • dodávka inseminační dávek kanců
 • provedení inseminace u drobných chovatelů
 • raná diagnostika březosti plemenic od 28 dne březosti
 • poradenská činnost a rozbor reprodukce stáda
 • alternativní způsoby inseminace – Absolute, VIP

Další služby na úseku chovu prasat

 • nákup a prodej plemenných, chovných a užitkových zvířat
 • řešení výživy ve vztahu k produkčním a reprodukčním výsledkům
 • odborné zpracování zootechnického projektu
 • nabídka chovatelských pomůcek pro chov prasat

školení a doškolování inseminačních techniků ve spolupráci s JU