logo

Nová odchovna plemenných býků

OPB-Bezdecin

   V pátek 15. června 2018 otevřela firma REPROGEN,a.s. za účasti veřejnosti zrekonstruovanou stáj pro odchov plemenných býků - OPB Bezděčín, která se nachází asi 10 km od Plané nad Lužnicí.

Fotografie z otevření si můžete prohlédnout zde nebo v naší fotogalerii.

Výstava skotu "Opařany 2018"

Oparany-foto  Dne 24.5.2018 již opět v tradičním jarním termínu proběhl jubilejní 20. ročník Výstavy plemenného skotu Opařany 2018 "Memoriál Františka Švadleny" a 11. ročník Dne techniky na výstavišti Zemědělského družstva Opařany v Řepči.

  V letošním klání o tituly šampiónek v holštýnském a červenostrakatém plemeni se utkalo celkem 56 plemenic. Kategorii holštýnských plemenic hodnotil pan Luboš Vogeltanz. Plemenice českého strakatého plemene soudcoval šlechtitel Svazu chovatelů českého strakatého skotu Ing. Jiří Andrýsek.

Podrobnou reportáž Lucie Rysové s výsledky výstavy a obsáhlou fotodokumentaci si můžete prohlédnout zde.

Velké poděkování patří vystavovatelům, vodičům, sponzorům, zaměstnancům ZD Opařany a všem kteří se podíleli na zdárném průběhu celé výstavy.

Ing. Jaroslav Smažík, REPROGEN, a.s.