REPROGEN, a.s.

OZNÁMENÍ HLAVNÍHO AKCIONÁŘE – DOPLNĚNÍ ČÍSLO 2

Čestmír Motejzík, trvale bytem a pobyt: 17. listopadu 673, 332 03 Šťáhlavy, datum narození 5. 10. 1984, hlavní akcionář společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, identifikační číslo 466 78 450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, B. 516, tímto oznamuje, dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích („ZOK“), že ve dnech 22. 10. 2020, 23. 10. 2020, 30. 10. 2020 a 30. 11. 2020 bylo vytěsněnými akcionáři uplatněno právo na dorovnání dle § 390 odst. 1 ZOK. Právo na dorovnání bylo uplatněno v souvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti REPROGEN, a.s. ze dne 31. srpna 2020 o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování