REPROGEN, a.s.

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2020

Zpráva nezávislého auditora, auditovaná účetní závěrka k 31.12.2020 a výroční zpráva za rok 2020 je ke stažení zde.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování