logo

Rostlinná výroba

ZV-RV-01REPROGEN, a.s. hospodaří na 2 000 ha zemědělské půdy v okrese Tábor. Z této výměry tvoří 1 760 ha orná půda a zbytek trvalé travní porosty. Dvě třetiny pozemků obhospodařujeme západně od Plané nad Lužnicí v katastrech obcí Želeč, Ústrašice, Bezděčín, Skrýchov, Dudov , Třebelice, Vyhnanice a Hlavatce. V této oblasti jsou středně těžké až těžké půdy v nadmořské výšce 460 metrů nad mořem. Ostatní pozemky se nachází okolo Soběslavi a řeky Lužnice. Pozemky v této oblasti jsou lehčí písčité, náchylné na jarní a letní přísušky. Tyto pozemky jsou značně členité a roztříštěné v katastrálním území Soběslav, Chlebov, Kvasejovice, Přehořov, Klenovice a Rybova Lhota.

V sortimentu pěstování plodin naší firmy převažují obiloviny, které pěstujeme na 1 000 ha. Zaměřujeme  se hlavně na ozimou pšenici a ječmen. Jařiny v těchto oblastech jsou značně rizikové a výnos je závislý na termínu setí a přísušku. Dále se Reprogen, a.s. zaměřuje na pěstování ozimé řepky (cca 240 ha), kukuřice (350 ha převážně na siláž) a zbytek tvoří jednoleté a víceleté pícniny.ZV-RV-02

Prvotní úkol rostlinné výroby je výroba kvalitních jadrných i objemných krmiv pro živočišnou výrobu. V tomto směru se snažíme využívat progresivní metody výroby objemných krmiv a jejich uskladnění. Využitím nové výkonné zemědělské techniky pak zvyšujeme produktivitu práce a rentabilitu výroby.

Samozřejmostí při naší práci je dodržování všech norem a předpisů, ale zároveň se pěstováním vhodných plodin snažíme utvářet i dobrý ráz krajiny.