logo

Upozornění MZe a ČMSCH, a.s.

Ministerstvo zemědělství a Českomoravská společnost chovatelů, a. s. na základě některých dotazů upozorňují žadatele o dotaci v rámci národního dotačního podprogramu 20.A.b. Podpora provádění faremní diagnostiky mastitid dojnic, že jednou z podmínek plnění pro přiznání dotace je, že žadatel zajistí u dojnic zapojených v kontrole mléčné užitkovosti metody A plošné stanovení počtu somatických buněk v individuálních vzorcích mléka v souladu s platným zněním „Zásad provádění kontroly mléčné užitkovosti“ pro kontrolní rok 2016 – 2017.

Splnění této podmínky znamená její dodržení po celou dobu daného období tj. od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017 u všech dojnic na daném hospodářství – ne pouze u části dojnic či v některé stáji daného hospodářství nebo pouze v některých měsících daného období. Pojem plošné stanovení počtu somatických buněk znamená jeho průběžné provádění z individuálního vzorku mléka v rámci kontroly mléčné užitkovost. Za celé sledované období tak bude možné vyplácet maximální sazbu podpory až 350 Kč oproti roku 2016, kdy sledované období bylo pouze pětiměsíční a sazba do 146 Kč.

Tento dotační podprogram byl vytvořen cíleně nejen jako podpora zlepšení životních podmínek dojnic, kde zdravá mléčná žláza je velmi důležitým ukazatelem, ale také zásadním způsobem přispívá k naplnění kvalitativních ukazatelů mléka stanovených pro režim kvality mléka Q CZ.

Text je zveřejněn na stránkách ČMSCH, a.s. http://www.cmsch.cz/upozorneni-mze-a-cmsch-a-s-pro-zadatele-dotacniho-podprogramu-20-a-b/

Přehlídka kanců z ISK Radouňka 2016

Pietrain Ve čtvrtek 26. 5. 2016 se v sídle společnosti REPROGEN, a.s. uskutečnila tradiční přehlídka plemenných kanců chovaných na Inseminační stanici kanců Radouňka. Vlastní prezentace kanců byla provedena formou krátkých videí. Bylo ukázáno 20 kanců, což je zhruba třetina z celkového stavu. Nejvíce byli zastoupeni kanci mateřských plemen BU a LA vzhledem k jejich využití ve šlechtění. Kanci ostatních plemen a hybridních kombinací se představili několika vybranými zástupci. Prezentace byla doplněna o ukázku odběru kanců a zpracování inseminačních dávek. Prezentované souhrné video si můžete přehrát zde.

Následovala přednáška předsedy Svazu chovatelů prasat Ing. Jana Stibala. Zaměřil se na současný stav v chovu prasat jak v České republice, tak i v Evropské unii a rovněž i z celosvětového pohledu. Ve svém vystoupení se věnoval také dotační politice a výhledem do budoucnosti. Dalším vystupujícím byl Doc.Ing. Roman Stupka CSc. z České zemědělské univerzity. Jeho vystoupení bylo věnováno testování užitkovosti finálního hybrida českého programu Genmaxim SL 48. S metodikou testace přítomné seznámil Ing. Čírtek. Hodnocení bylo prováděno z ohledem na ekonomiku. U testovaných zvířat byli mimo sledování přírůstků a konverze provedeny i podrobné jatečné rozbory. Je dobré připomenout, že výše zmíněná kombinace vyšla v testu výborně. Na ISK Radouňka tvoří nejpočetněji zastoupenou kombinaci.SL48-BOxPN

MVDr. František Mareš z firmy Agramm s.r.o. navázal s přednáškou o zdravotních problémech v chovech prasat, kterých rozhodně není málo. Dále se věnoval výživě jednotlivých kategorií prasat, se zaměřením na ideální protein. Na závěr vystoupil Ing. Jiří Teren ze společnosti Envi produkt s.r.o. s prezentací přípravku Humac.

Akce byla s přihlédnutím k současné situaci v chovu prasat poměrně dost navštívena. Načasování se podařilo do období prolomení propadu cen jatečných prasat. Závěr tak vyšel optimisticky "BUDE LÍP" !!!

DurocZástupce plemen a hybridních kombinací chovaných na ISK si můžete prohlédnout na video ukázkách kliknutím na název plemene nebo linie. Do šlechtění jsou určena plemena Bílé ušlechtilé (ČBU), Landrase (ČL), Duroc (D) a Přeštické černostrakaté (PC). K užitkovému křížení jsou k dispozici zástupci Linie 48 (BOxPN), Linie 84 (48xPN) a Linie 34 (BOxD). Měsíčně aktualizované kompletní nabídky vždy najdete zde na webu v sekci Nabídky-Chov prasat nebo v sekci Ke stažení.

 Ing. Ladislav Běhounek, REPROGEN, a.s.

 

Výstava skotu "Opařany 2016"

    Oparany-2016-foto Je tomu už 18 let co se konal I. ročník opařanské výstavy plemenného skotu. Od té doby uteklo hodně času, dost se toho v zemědělství změnilo, ale jedna věc přetrvává a to tradiční „Memoriál Františka Švadleny“. V letošním roce proběhl ve čtvrtek 5.5.2016 na předvadišti v Řepči. Bylo vystavováno 71 ks plemenic, z toho 29 krav plemene ČESTR a 42 krav plemene HOLSTEIN.

První patřilo kolbiště českým strakám. V přehlídce tohoto plemene se představilo 12 chovatelů z celé České republiky. Letošní kolekce zvířat ČESTR ukázala, že v chovech jdou vybrat velmi kvalitní zvířata. K hodnocení nejlepších plemenic byl pozván jeden z nejpovolanějších Ing. Luboš Novotný, bonitér ČMSCH a.s.

V kategorii mladých krav bylo předvedeno 14 plemenic ve dvou kolech. Nejlépe byla hodnocena plemenice č. 530503 961 ze Zemědělského družstva Kojčice po plemenném býku HG 279 FANTOM, která je výbornou představitelkou kombinovaného užitkového typu. V kategorii starších krav byla nejlépe hodnocena kráva č. 400410 961 po býku RAD 265 ILION ze společnosti ProAgro Radešínská Svratka a.s. Tuto krávu v závěrečné přehlídce vybral hodnotitel za „Národní šampiónku plemene“. Chovatelé z podniku převzali na závěr putovní pohár - Memoriál Františka Švadleny. Jako kráva s nejlepším vemenem byla vybrána plemenice č. 535981 931 po býku RAD 440 KING z AGRA Březnice a.s.