REPROGEN, a.s.

OZNÁMENÍ

Dražba listinných akcií REPROGEN, a.s.

Dne 11. 3. 2015 v 9.00 hod. proběhne v zasedací místnosti v sídle společnosti REPROGEN, a.s., na adrese Planá nad Lužnicí, Husova 607, PSČ 391 11, veřejná nedobrovolná dražba listinných akcií společnosti REPROGEN, a.s. Důvodem konání nedobrovolné dražby je nepředložení listinných akcií akcionáři za účelem výměny z titulu změny formy akcií, z akcií „na majitele“ na akcie „na jméno“, ačkoli k tomu byli opakovaně vyzváni.

Další informace jsou obsaženy v Dražební vyhlášce, jejíž znění je k dispozici na tomto odkazu: http://www.centralniadresa.cz/cadr/cadr04004Prepare.do;jsessionid=AAAGAWYD=UzJ=J72ye=PSw?znackaInzeratu=10951502DV01

V Plané nad Lužnicí, dne 9. ledna 2015
REPROGEN, a.s.
Ing. Milan Beránek, statutární ředitel

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování