REPROGEN, a.s.

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 2016

Statutární ředitel obchodní společnosti REPROGEN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 23.6.2016 od 13 hodin v sídle společnosti – Husova 607, Planá nad Lužnicí.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu stahujte zde.

Zpráva nezávislého auditora, auditovaná řádná účetní závěrka k 31.12.2015, výroční zpráva za rok 2015 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je ke stažení zde.

Stanovisko správní rady REPROGEN, a.s. ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami je ke stažení zde.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování