REPROGEN, a.s.

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY 2014

Zápis z jednání řádné valné hromady konané 19. 6. 2014 v sídle společnosti REPROGEN, a.s. si můžete stáhnout zde.

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu a výzva pro věřitele je ke stažení zde.

Oznámení o prohlášení nevyměněných akcií Společnosti za neplatné můžete stáhnout zde.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování