logo

Oznámení hlavního akcionáře

„Čestmír Motejzík, trvale bytem a pobyt: 17. listopadu 673, 332 03 Šťáhlavy, datum narození 5. 10. 1984, hlavní akcionář společnosti REPROGEN, a.s., se sídlem Husova 607, 391 11 Planá nad Lužnicí, identifikační číslo 466 78 450, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích, B. 516, tímto oznamuje, dle § 390 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích ("ZOK"), že dne 22.10. 2020 bylo vytěsněným akcionářem uplatněno právo na dorovnání dle § 390 odst. 1 ZOK. Právo na dorovnání bylo uplatněno v souvislosti s usnesením řádné valné hromady společnosti REPROGEN, a.s. ze dne 31. srpna 2020 o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře.“

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 2020

logo-reprogen-byk-zelene-pruhledneStatutární ředitel obchodní společnosti REPROGEN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 31.8.2020 od 10 hodin v sídle společnosti - Husova 607, Planá nad Lužnicí.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu stahujte zde.

Zpráva nezávislého auditora, auditovaná řádná účetní závěrka k 31.12.2019, výroční zpráva za rok 2019 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je ke stažení zde.

Stanovisko správní rady REPROGEN, a.s. ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami můžete stáhnout zde.

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 je ke stažení zde.