REPROGEN, a.s.

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 2015

Statutární ředitel obchodní společnosti REPROGEN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.6.2015 od 13 hodin v sídle společnosti – Husova 607, Planá nad Lužnicí.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu stahujte zde.

Auditovaná řádná účetní závěrka k 31.12.2014 je ke stažení zde.

Výroční zpráva za rok 2014 je ke stažení zde a Prohlášení vedení účetní jednotky k výroční zprávě je možno stáhnout zde.

Zpráva nezávislého auditora o ověření souladu výroční zprávy s účetní závěrkou je ke stažení zde.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami je ke stažení zde a Prohlášení vedení účetní jednotky ke zprávě o vztazích je možno stáhnout zde.

Oznámení znění protinávrhu akcionáře k jednání valné hromady včetně stanoviska statutárního ředitele je ke stažení zde.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování