REPROGEN, a.s.

VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ 2020

Statutární ředitel obchodní společnosti REPROGEN, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 31.8.2020 od 10 hodin v sídle společnosti – Husova 607, Planá nad Lužnicí.

Pozvánku na řádnou valnou hromadu stahujte zde.

Zpráva nezávislého auditora, auditovaná řádná účetní závěrka k 31.12.2019, výroční zpráva za rok 2019 a zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2019 je ke stažení zde.

Stanovisko správní rady REPROGEN, a.s. ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami můžete stáhnout zde.

Zpráva statutárního ředitele o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2019 je ke stažení zde.

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování

O společnosti

Služby pro chovatele

Inseminační dávky

Ubytování